આ પુસ્તક શા માટે?

 • - ખાખીનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા
 • - માતાપિતાનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા
 • - સમાજ, દેશ પ્રત્યેનું ઋણ અદા કરવા
 • -માતૃભૂમિની સેવા કરવા
 • કોન્સ્ટેબલ બનવું અને ખાખી વર્દી પહેરવી ઘણા લોકોનું સ્વપ્ન હોય છે. આ ભરતી ઉપરનાં તમામ લક્ષ માટે એક આદર્શ જોબ છે.
 • કોન્સ્ટેબલ જો આપનું સ્વપ્ન છે, તો આ પુસ્તક વાંચવું અને તૈયાર કરવું જ જોઈએ.
 • છતાં કાયદાને એકદમ એકદમ વિદ્યાર્થી તરીકે જ, કોમન મેન તરીકે જ સરળ રીતે સમજી સમજી શકવા ઉપરાંત ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ઊંડાણપૂર્વક પરીક્ષાલક્ષી તૈયારી કરવા Crack GPSC એપ્લિકેશનના કાયદાના વિડિયો કોર્સનો વિદ્યાર્થીઓએ ભરપૂર લાભ લીધો છે. તેવી જ રીતે આ પુસ્તક પણ આપને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. આ સાથે આપનો સમય બચશે અને તેના કારણે આપ બીજા વિષય સારી રીતે તૈયાર કરી શકશો.
 • આ પુસ્તકમાં ચાર્ટ અને ટેબલ દ્વારા સંક્ષિપ્તમાં કાયદાની સમજણ પૂરી પાડવામાં આવી છે જે યાદ રાખવા માટે ખૂબ જ સરળ અને ઉપયોગી સાબિત થશે અને પરીક્ષામાં આપ સારો સ્કોર કરી શકશો.
 • આપ જો યોગ્ય દિશામાં, ઓછી છતાં પૂરતી મહેનતથી, ઓછા વાંચનથી તૈયારી કરવા માગો છો, તો આ પુસ્તક અવશ્ય વાંચો.
 • કોઈ પણ હાલતમાં આ પુસ્તક ન છોડો.
 • અબ કી બાર કોન્સ્ટેબલ પાર.