આ પુસ્તક શા માટે?

  • પ્રાચીન ભારતનો ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિની રંગીન આવ્રુત્તિ.
  • જે આપને કરાવશે UPSC, GPSC ક્લાસ 1/2 લેવલની તૈયારી. તથા તમામ પરીક્ષાઓમાં ઉપયોગી.
  • ડેમો PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે Crack GPSC એપ્લિકેશનમાં મટિરિયલ સેકસનમાં જવું.
  • link: https://bit.ly/crkgpsc
  • ટેલિગ્રામ ચેનલ :
  • http://t.me/CrackGPSCapp